جعبه های فلوک

محصول جدید

جعبه های فلوک شامل دو بخش میباشد.
1. جعبه های سخت (Hard Box/es)
2. جعبه های معمولی (Soft Box/es)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

در خصوص جعبههای معمولی قابلیت چاپ فلوک طرحدار روی شیت مقوا وجود دارد، سپس عملیات جعبه چسبانی انجام میشود.
درمورد جعبه های سخت، ابتدا روی ورق کاغذ مناسب، چاپ فِلوک انجام می شود، سپس حهت لمینت و ساخت جعبه سخت بصورت دستی یا اتومات قابل کاربرد می باشد.
یکی از کاربرد های این محصول جعبه های صادراتی شکلات می باشد